تماس با تهران حفاظ

آدرس

اتوبان آزادگان ورودی شهید کاظمی شمال ورودی شقایق غرب دویست مترجلوتر(نرسیده به چهارراه خلازیر ) سمت راست بنگاه المهدی(عج) قسمت تولیدی حفاظ طهران حفاظ محمدرضا ولدی

تلفن

 ۰۲۱۶۶۶۷۵۳۳۶ – ۰۲۱۶۶۶۷۵۳۶۹

همراه

۰۹۱۹۷۹۵۰۱۱۶ – ۰۹۱۲۶۳۳۲۶۵۵

به ما ایمیل بفرستید